Blog de Suara

L'acompanyament que necessites en l'atenció de persones

Blog

Estàs cuidant a casa d'un familiar gran o d'una persona amb necessitats de recolzament? Si tens dubtes relacionats amb la seva atenció i busques l'acompanyament d'un expert, aquest és el teu blog!

Blog

temps a casa
17/05/21

Si la situació personal i l’estat de salut ho permet, la prioritat de les persones grans és viure a casa, on han viscut sempre, en l'entorn que coneixen i amb les persones que els són familiars. Ara bé, no sempre les condicions de l’habitatge són les més…

temps a casa
17/05/21

Si la situació personal i l’estat de salut ho permet, la prioritat de les persones grans és viure a casa, on han viscut sempre, en l'entorn que coneixen i amb les persones que els són familiars. Ara bé, no sempre les condicions de l’habitatge són les més…

model residencial
05/05/21

El model d’atenció centrat en la persona, es treballa tenint present el principi ètic que el fonamenta i que guia el treball de tot: el respecte a la dignitat de la persona entesa com que cada persona és diferent i té la seva manera de viure. L’enfoc…

model residencial
05/05/21

El model d’atenció centrat en la persona, es treballa tenint present el principi ètic que el fonamenta i que guia el treball de tot: el respecte a la dignitat de la persona entesa com que cada persona és diferent i té la seva manera de viure. L’enfoc…

disponibles per la dependència
05/05/21

Quan parlem de dependència ens referim a un estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l’edat, la malaltia o la discapacitat i relacionades amb la manca o pèrdua d’autonomia física, mental, intel•lectual o…

disponibles per la dependència
05/05/21

Quan parlem de dependència ens referim a un estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l’edat, la malaltia o la discapacitat i relacionades amb la manca o pèrdua d’autonomia física, mental, intel•lectual o…

 l’estimulació cognitiva
04/05/21

L’estimulació cognitiva té com a objectiu conservar la capacitat intel·lectual i mostrar estratègies i accions que permetin alentir i compensar els canvis en el processament mental que es produeix degut a l’augment de l’edat. La pandèmia, i especialment…

 l’estimulació cognitiva
04/05/21

L’estimulació cognitiva té com a objectiu conservar la capacitat intel·lectual i mostrar estratègies i accions que permetin alentir i compensar els canvis en el processament mental que es produeix degut a l’augment de l’edat. La pandèmia, i especialment…

 l’estimulació cognitiva
04/05/21

L’estimulació cognitiva té com a objectiu conservar la capacitat intel·lectual i mostrar estratègies i accions que permetin alentir i compensar els canvis en el processament mental que es produeix degut a l’augment de l’edat. La pandèmia, i especialment…

 l’estimulació cognitiva
04/05/21

L’estimulació cognitiva té com a objectiu conservar la capacitat intel·lectual i mostrar estratègies i accions que permetin alentir i compensar els canvis en el processament mental que es produeix degut a l’augment de l’edat. La pandèmia, i especialment…